ReadyPlanet.com


Geropsychologists มีความเข้าใจที่ซับซ้อน สล็อต


 

Geropsychologists มีความเข้าใจที่ซับซ้อน สล็อต

อย่างมีเอกลักษณ์เกี่ยวกับจุดแข็งของผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงชีวิตนี้ เราตระหนักถึงงานวิจัยที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอายุเช่นการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าสุขภาพจิตของบุคคลส่วนใหญ่จะดีขึ้นตามอายุ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ตั้งสมมติฐานแบบธรรมดาเกินไปว่าการแก่ชรานั้นเป็นเรื่องยากหรือน่าหดหู่โดยเนื้อแท้ อย่างไรก็ตามเรายังตระหนักถึงความท้าทายโดยเฉพาะที่มักจะต้องเผชิญกับผู้สูงอายุและเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เราเข้าใจยุคสมัยและจุดตัดของอายุและตัวตนคนชายขอบอื่น ๆ ที่สร้างผลลัพธ์เชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากเกินไป

นักอายุรเวชบางคนให้ความสำคัญกับการดูแลระยะสุดท้ายมากกว่าส่วนคนอื่น ๆ ทำงานเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือผู้ดูแล กล่าวได้ว่าความพิเศษนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันเรียกว่า“ Ds สองตัว” ของภาวะสมองเสื่อมและความตาย นอกจากนี้เรายังช่วยให้ลูกค้าปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภายในครอบครัวเช่นการเป็นปู่ย่าตายายหรือผู้ดูแลเต็มเวลา เราช่วยให้ผู้คนท่องไปในน่านน้ำที่แปรปรวนบ่อยครั้งในการเดินทางไปสู่การเกษียณอายุที่มีความหมายและคุ้มค่า เราช่วยให้ผู้คนโศกเศร้ากับการสูญเสียบรรเทาความโดดเดี่ยวและใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดกับความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น

อ้างอิงจาก สล็อตPost by ไกรทอง :: Date 2020-11-02 12:27:33 IP : 184.22.206.173


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail